INTRODUCTION

Sistematik bir şekilde Kutsal Kitap'ı ve Tanrı içerisine yaşamayı öğrendiğimiz yer. Mahanaim Teoloji Okulu'na hoşgeldiniz.

Merkez tanıtımı

  • Tanıtım
  • Eğitim amacımız
  • Tarihçe

Mahanaim Teoloji Okulu

Kutsal Kitap'a ait bilgileri ve iman hayatı müjdeleyecen misyonerlerin eğitildiği yer

“Yakup yoluna devam ederken, Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. Onları görünce, "Tanrı'nın ordugahı bu" diyerek oraya Mahanayim adını verdi.  Yaratılış 32 : 1,2”

Mahanaim Teoloji Okulu, dış görünüşe bağlı olarak gelişen Güney Kore'nin Hristiyanlığına uzmanca müjdeleme yapmıştır. Ayrıca Mahanaim Teoloji Okulu tüm dünyaya müjdelemede bir olma amacıyla, zamansal veya mekansal zorlukları internet ağı aracılığıyla atlatarak, dünyanın her yerinde bu eğitimin verilmesi için kurulmuştur.

Mahanaim Teoloji Okulu'nda, Dünya'nın %70'inin kullandığı İngilizce, Çince, Espanyolca, Hintçe, Fransızca, Japonca, Rusça ve Türkçe'ye uygun olarak dersler verilmiştir. Bu sayede Afrika, Amerika, Avrupa, Çin ve Hindistan'da bile misyoner eğitimi sağlanmıştır.

Mahanaim Teoloji Okulu, Kutsal Kitap bilgilerini ve iman hayatını öğretecek, diğer okullardan farklı olarak bir yılda bir ay katılım dersiyle öğrencilerle olan etkileşimi ve iletişimi sağlayacaktır. Böylece daha gelişmiş eğitmenler ortaya çıkacaktır.

2 yıllık derslerin ardından Mahanaim Teoloji Okulundan mezun olan öğrenciler sınav ve diğer aşamalardan geçerek Good News kilisesi içerisinde yurtiçi veya yurtdışı olarak hizmet etmeye başlayabilecektir.

Eğitimin temel amacı

Zamansal veya mekansal sorunlar nedeniyle ders alamayan dünyanın her bir yerinde ki öğrenciler için medya iletişim araçları aracılığıyla Kutsal Kitap'ın gerçek müjdesini iletmek,

Eğitimin hedefi

Eğitim amacımız

Gerçek(Truth)
Dünya'da ki tüm insanların
Kutsal Kitap'ın kesin olan
gerçeğini kavramayı sağlar.
Lider(Leader)
Dünya'nın her bir yanında müjdenin liderlerini
eğitmektir.
İman eden(Believer)
Kutsal Kitap'ın teori ve edebiyatına bağlı olarak
Hayat içerisinde
imanlılar yetiştirir..

Mahanaim Teoloji Okulu Tarihçesi

2018 Yılı
Şubat 13. Mezuniyet
2017 Yılı
Eylül Mahanaim Teoloji Okulu Moğolca derslerin başlatılması
Ağustos 12. Mezuniyet
Nisan 3. Dünya Bölge Toplantısı
Şubat 11. Mezuniyet
2016 Yılı
Kasım 6. İsrail müjdeleme seyahati
Ağustos 10. Mezuniyet
Nisan 2. Dünya Bölge Toplantısı
Mart Mahanaim Teoloji Okulu Kamboçyaca derslerin başlatılması
Şubat 9. Mezuniyet
Ocak Mahanaim Teoloji Okulu olarak ad değişimi
2015 Yılı
Kasım 5. İsrail müjdeleme seyahati
Ağustos 8. Mezuniyet
Şubat 7. Mezuniyet
2014 Yılı
Kasım 4. İsrail Müjdeleme seyahati
Eylül 1. Dünya Bölge Toplantısı
Temmuz 6. Mezuniyet
Haziran Bölgesel Toplantılar
Şubat 5. Mezuniyet
2013 yılı
Kasım 3. İsrail müjdeleme seyahati
Eylül Mahanaim teoloji okulu Türkçe derslerin başlatılması
Ağustos 4. Mezuniyet
Mart Mahanaim Teoloji Okulu Rusça derslerin başlatılması
Şubat 3. Mezuniyet
2012 yılı
Kasım 2. İsraşk Müjdeleme seyahati
Eylül Mahanaim Teoloji Okulu Japonca derslerin başlatılması
Ağustos 2. Mezuniyet
Mart Mahanaim Teoloji Okulu Hintçe derslerin başlatılması
Şubat 1. Mezuniyet, İlk Misyonerlik Kabul Belgesi dağıtımı
2011 Yılı
Kasım 1. İsrail müjdeleme seyahati
2010 Yılı
Eylül Mahanaim Teoloji Okulu Fransızca derslerin başlatılması
Haziran Kenya, Gana Mahanaim Teoloji Okulu şubeleri açılışı
Mayıs Çin Mahanaim Teoloji Okulu şube açılışı
Nisan Mahanaim Teoloji Okulu Açılışı
   (Korece, İngilizce, Çince, Espanyolca)