Kayıt Klavuzu

Sistematik Kutsal Kitap’ı ve Tanrı içinde yaşamayı öğrenebileceğiniz yer, Good News Teoloji Okulu.

Program

Bahar dönemi takvimi

Mart
2021 Bahar Dönemi Ders Açılışı
Ara sınav için kitap duyurusu
Nisan
Bahar Dönemi Ara Sınavı
Mayıs
Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçların Açıklanması
Haziran
Final Sınav
Derse katılım kontrolü, Ders bitim tarihi duyurusu (Duyurulara bakınız)
Temmuz
Kayıtlı Öğrencilerin Ders Başvurusu
Örgün Ders
Ağustos
Bahar Dönemi Sınav Sonuçların Açıklanması
Mezuniyet
Yeni Öğrenci Alımı
Kayıtlı Öğrencilerin Ders Başvurusu

Sonbahar Dönem Takvimi

Eylül
2021 yılı Sonbahar Dönemi ders açılışı
Ara sınav için kitap duyurusu
Ekim
Sonabahar dönemi ara sınavı
Kasım
Sonbahar Dönemi Ara Sınav Sonuçların Açıklanması
Aralık
Final Sınav
Ocak
Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçların Açıklanması
Yeni Öğrenci Alımı
Kayıtlı Öğrencilerin Ders Başvurusu
Şubat
Mezuniyet